Facebook Nyheder

Indkøbskurv : 0,00 kr.

moms0,00 kr.
total0,00 kr.

LUK

Lejebetingelser

Alm. lejebetingelser for telte.

1. Lejer har det fulde ansvar for det lejede i den aftalte lejeperiode,herunder også hændelige uheld.

2. Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades ved udlejers opsætning eller nedtagning af telte.

3. Udlejer har intet ansvar for person-, tingskader eller andre skader, der sker i og udenfor teltet.

4. Såfremt der er fejl og mangler ved modtagelsen af teltene, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der straks sørger for udbedring.

5. Er der mangler eller skader på det lejede ved tilbageleveringen, er lejer pligtig til at erstatte dette til dagspris.

6. Lejer skal sørge for, at teltpladsen skal være jævn og ryddet. Pladsen skal være kørefast.

7. Når teltet ikke anvendes, skal det være lukket.

8. Teltet skal være ryddet ved returneringen.

9. Udlejer kan kræve, at lejer skal lade telte forsikre.

10. Ved force majeure eller lignende, der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer og andre.

11. Nærværende almindelige betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer, og er lejer bekendt.

12. Såfremt en kontrakt annulleres, har udlejer ret til det fulde beløb, med mindre det lykkes udlejer, at udleje det afbestilte til anden side.